Privacy statement

 

Laatste update: 10 mei 2018

 

Dit is de privacyverklaring van Eutronix B.V.(hierna “Eutronix ” of “wij”).

Het adres van Eutronix: Bredasebaan 1A, 4744 RZ Bosschenhoofd, Nederland. Het handelsregisternummer van Eutronix is 60686774.

Eutronix hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg volgens de Europese GDPR-richtlijnen.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens we van jou verwerken, hoe we jouw privacy waarborgen en welke rechten je hebt.

Deze privacyverklaring is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

1. Het algemene privacybeleid van Eutronix
2. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan
3. Waarom Eutronix uw gegevens nodig heeft
4. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
5. Sollicitaties
6. Hoe lang bewaart Eutronix uw gegevens?
7. Met wie deelt Eutronix uw gegevens?
8. Websitebezoek en het gebruik van Cookies
9. Google Analytics
10. Sociale media
11. Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie
12. Beveiliging
13. Wat als het privacybeleid van Eutronix wijzigt

1. Het algemene privacybeleid van Eutronix

* Eutronix respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.eutronix.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

* Eutronix stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

* Eutronix deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.

2. Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Eutronix verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

* gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;

* je gegevens invult of achterlaat in onze vestiging, op een beurs of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;

* de website van Eutronix bezoekt;

* een zakelijke relatie met Eutronix hebt;

* solliciteert bij Eutronix.

De meeste gegevens die we van jou verzamelen lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

De gegevens van jouw onderneming worden uit het databaseplatform van de Kamer van Koophandel (“KvK”) en/of andere dataplatformen gehaald en automatisch ingevuld. Daarnaast kopen wij ook gegevens van de KvK of andere aanbieders van dataplatformen voor het controleren van kredietwaardigheid en acquisitie van nieuwe klanten.

3. Waarom Eutronix uw gegevens nodig heeft

Eutronix verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling

* Het uitvoeren van onze projecten

* Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

* U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren

* Om goederen en diensten bij u af te leveren

* Om goederen en diensten bij u te kunnen bestellen

* Sollicitatieprocedures

* Voor het optimaliseren van onze dienstverlening

4. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij bij verschillende processen verwerken:

* Voor- en achternaam

* Geslacht

* Bedrijf

* Functie

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Overige gegevens die jij ons hebt verstrekt

Overige gegevens zijn optioneel en verstrek je vrijwillig. Ze zijn niet nodig om een zakelijke relatie met Eutronix aan te gaan of te onderhouden.

5. Sollicitaties

Sollicitanten verschaffen ons tijdens het sollicitatieproces persoonsgegevens. Eutronix verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s via de vacaturespagina van onze website. Wij verzamelen en verwerken ook gegevens van sollicitanten door middel van intermediairs, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.

Als je bij Eutronix solliciteert, dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

* Naam en adresgegevens;

* e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

* geboortegegevens/leeftijd;

* geslacht;

* Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring

* gegevens over trainingen en opleidingen die je zelf hebt gevolgd;

* gegevens over beschikbaarheid;

* andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;

* overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

De sollicitant verklaart zich door acceptatie van onze privacyverklaring akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Eutronix.

6. Hoe lang bewaart Eutronix uw gegevens?

Eutronix bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden

Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Eutronix. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Eutronix maximaal een jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Leverancier

gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Gegevens van

sollicitanten Jouw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden jouw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

7. Met wie deelt Eutronix uw gegevens?

Om een optimale pre- en aftersales service te kunnen garanderen delen wij jouw gegevens met QMOSS B.V. Lees het privacybeleid van QMOSS op de website https://www.qmoss.eu hoe zij omgaan met de verkregen informatie.

Eutronix verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Websitebezoek en gebruik van Cookies

Eutronix zal alleen technische en functionele cookies en analytische cookies gebruiken op haar websites die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via privacy@eutronix.nl

9. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

10. Sociale media

Eutronix maakt gebruik van de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. De linken op onze website en op documenten naar deze sites worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van resp. Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

11. Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

* Recht op inzage

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar privacy@eutronix.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

* Recht op rectificatie

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar privacy@eutronix.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

* Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar privacy@eutronix.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

* Recht op beperking van de verwerking

Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar privacy@eutronix.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

* Recht van bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar privacy@eutronix.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

12. Beveiliging

Eutronix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact via privacy@Eutronix.eu

13. Wat als het privacybeleid van Eutronix wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op https://www.eutronix.nl Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018.